Mus

Este ano (e se podemos este curso) imos tentar sacar adiante unha actividade de mus que se consolide.

O mes pasado xuntamos a uns cantos afeizoados e a idea é facer un equipo que compita na Liga coruñesa.

Se estás interesado dinos algo en

asociacion@hercle.org