Novos blogs na Asociación

Xa que o blog de literatura e algo mais tivo éxito emprendemos a creación de dous novos blogs, que son realmente tres. Por un lado este de novas da entidade, par ir contando o que se vai facendo e por outro lado un centrado na mitoloxía clásica, que terá dúas versións; unha en galego e outra en castelán.

O publicado nestes blogs pódese ver na columna da esquerda e agardamos que o proxecto teña éxito e contribúa a espallar a cultura e á nosa entidade